Bredden har betydelse


En detalj hos Trackers ProGuide-modeller som sällan nämns, men är påtaglig i verkligheten, är det extra utrymmet man får i form av den generösa bredden. Ofta stirrar folk sig blinda på längden när man jämför båtar i samma segment. Tracker ProGuide V16 är hela 224cm bred och ger frikostiga utrymmen och ökad stabilitet. Durken är 142cm bred och sidokonsolerna 27cm vardera. När man är flera och fiskar i båten samt hanterar stora fiskar är extra utrymme ovärdeligt. Så tänk även på bredden om ni jämför båtmodeller.


ProGuide V16 finns i följande modeller Tiller (rorkult), SC (sidopulpet) och WT (Walk Through, hel ruta med dubbla konsoller)


Sen har vi ju även ProGuide V175 där bredden är enorma 244cm (längd 516cm)!


Om man nu skulle föredra smalare båtar som även är 16 fot (488cm) så har vi Tracker SuperGuide V16 och Tracker Laker V16 i vårt sortiment som båda mäter 193cm i bredd.