Kontakta oss

Kom i kontakt med oss!


  Import av begagnad båt

  (Uppdaterad) Vi får väldigt ofta frågan om vi kan hjälpa till att importera en begagnad båt från USA och sälja. Vi får också massor av frågor angående CE-märkning på våra Amerikanska båtar. Därför vill vi klargöra några saker som kan vara bra att veta om man går i tankar att köpa eller importera en båt från USA.

  Det är förbjudet att sälja eller förmedla båtar som är icke CE märkta i kommersiellt syfte. Det vill säga du får inte sälja, exportera, importera eller förmedla en båt som inte är CE märkt om du har ett företag. Ej heller som privatperson om du inte ska bruka båten själv, då det i detta fall räknas som kommersiellt syfte. Vi får också frågan om vi inte kan hjälpa till eftersom vi har en kollega som bor i USA, men det faller då under samma regel. Hjälper man till att förmedla eller säljer som privatperson eller företag räknas det som kommersiellt syfte om du inte ska bruka båten själv. Därför kan vi inte hjälpa till med detta.

  Vi får också frågan om White River Marines båtar redan är CE märkta i USA när de sålts i USA från början?

  Svaret är: NEJ. Ingen båt från White River Marine Group (Tracker, Ranger, Nitro, Mako, Triton, Tahoe, Suntracker, Regency m.fl) är CE märkt om den inte är byggd för Europeiska marknaden. Jo, men det sitter en skylt i båten? Får vi ofta som svar. Skylten är inte ett bevis om att båten är CE märkt utan en tillverkarskylt med vilken klassificering den har gällande CE och NMEA och alltså inte en skylt som visar att den är CE märkt.

  Alla White Rivers båtar som säljs för export till Europa är byggda för den Europeiska marknaden och för att klara kraven på CE märkning. De skiljer sig således från de som är tillverkade för den Amerikanska marknaden. Det är inte samma krav på CE märkning som det är på US Coast guard och därför är massor av modeller från White river marine inte CE märkta varför vi inte saluför dessa. Det betyder inte att kraven är lägre på en båt för amerikanska marknaden utan att det är annorlunda. 

  Tillverkningen på båtarna till EU ändrades 2017 då det blev förbjudet att importera och använda OBPA i EU. Detta är ett medel (innehållande arsenik) som förbjöds i EU men inte i USA. Det finns i vinyl, plywood, vissa plaster etc och inga båtar som går till EU har detta medel medan det i USA fortfarande finns på vissa båtar. Detsamma gäller vissa slangar, kopplingar, osv osv. Ingen båt från White River Marine som inte är beställd till EU är CE-märkt och det är ett faktum.

  För att en båt ska vara CE märkt krävs att ett medföljande underskrivet intyg ”Försäkran om överensstämmelse” från tillverkaren. Detta intyg följer ej med någon båt som köps begagnad eller ny från handlare eller privat i USA.

  Många privatpersoner tror att det går att beställa en helt ny båt från Bass Pro shop eller auktoriserad White river marine handlare i USA för export till Sverige. De får inte sälja en båt till något land, eller någon person, som avser importera till ett EU-land där det finns en auktoriserad dealer. Om de gör det har de begått en felaktig och olaglig handling. De får inte sälja och exportera en icke CE märkt båt till EU. Att undanhålla sanningen eller köpa av en handlare som inte är medveten om detta är inte likställt med att det är lagligt eller korrekt. 

  Det kan därför också vara bra att veta detta om garantier på dessa båtar. På båtar som ej sålts av auktoriserad handlare i Europa och av White River avsedda för den Europeiska marknaden gäller inga som helst garantier enligt tillverkarens direktiv. Detsamma kan gälla reservdelar till båten. När vi köper reservdelar till våra båtar från USA måste vi uppge båtens skrovnummer och är båten såld ny i USA, kan tillverkaren vägra att skicka reservdelar.

  Vi får då höra att det är bara beställa själv direkt från Bass Pro Shops. Men om ni själva vill kolla hur det går att beställa delar från Bass Pro Shops webshop, gå gärna in och kontrollera detta själv: Länk till BassPro Shops. Det går inte att beställa en enda produkt till EU från deras hemsida.

  Önskar ni mer info om hur White River Marine ställer sig i dessa frågor och hur det ligger till med garantier, tillverkning, CE-märkning och Bass Pro Shops policy? Vi vidareförmedlar er mer än gärna kontakten till ansvariga: Head of international sale, Warranty administration, ansvarig för tillverkning och CE-märkning på White River Marine. Samt ansvarig för BassPro Shops.

  Transportstyrelesens information

  För er som ändå tänkt importera eller köpa en båt från någon som säljer båtar från USA rekommenderar vi er att noggrant läsa all information från Transportstyrelsen angående CE märkningen och vem som får importera, exportera, sälja eller förmedla. Dessutom fråga Transportstyrelsen om ni har de minsta tveksamheter gällande detta.

  Klicka här för att komma till CE-märkning gällande fritidsbåtar på Transportstyrelsens hemsida. Där finns bland annat mycket nyttigt att läsa om CE märkning i efterhand, bland annat detta:

  Oseriösa utförare av CE-märkning”Det finns många företag på marknaden som säger sig kunna utföra CE-märkning på båtar. Ett sådant påstående är felaktigt. Det är bara tillverkare eller privatimportörer som får sätta på CE-märket. Lurendrejare är vanligt förekommande. Kolla upp dem noga, var kritisk och väl insatt.”

  – Transportstyrelsen Länk till texten på deras hemsida.

  Import av icke CE-märkta fritidsbåtar

  Båtar som saknar dokument eller märkning som styrker att de uppfyller krav för CE-märkning får inte importeras. Sådana båtar ska stoppas av Tullverket. Kravet på CE-märkning preskriberas inte utan kan komma att drivas rättsligt. Om båten redan sålts vidare kan det vara grund för hävning av köpet.” Se länk här.

  Om produkten inte är CE-märkt

  Produkter som inte redan är korrekt CE-märkta ska genomgå en så kallad efterkontroll (Post Construction Assessment, PCA). Därefter kan de förtullas och importproceduren avslutas och produkterna tas i bruk. Korrekt CE-märkta produkter får privatimporteras som alla andra varor.

  Notera att med detta menas att båten inte lagligt kan slutföra importprocedur och förtullas innan CE märkning är klar och får heller inte brukas före. Har båten tullats in och import avslutats innan CE märkningen är detta inte korrekt utfört och därmed olagligt/ogiltigt.

  Det är inte vi som skrivit regelverket utan detta gäller i hela EU. Vill ni klaga på detta så vänd er till Transportstyrelsen. Att kontrollen på detta är bristfälligt i Sverige och långt mycket hårdare i de flesta andra EU-länder betyder inte att det är lagligt i Sverige och betyder fortfarande att du kan få problem med detta i framtiden.

  Försäkring

  Tänk även på att man kan få problem med försäkringen på dessa båtar. Det är inte försäkringsbolagets ansvar att kontrollera att båten är korrekt CE märkt, utan det är försäkringstagarens. Så även om ni har en försäkring på båten kan man delvis eller helt, vägras ersättning om båten inte är CE märkt eller om felaktig CE märkning utförts. Försäkringsbolaget bryr sig inte om båten är CE märkt eller inte. Det är ditt ansvar att båten är laglig att bruka och inte deras. Problemet uppstår kanske inte när ni ska ta en försäkring, utan när något händer och ni ska få ut ersättning. Ring och fråga ert försäkringsbolag om vad som verkligen gäller vid kollision, skada, inlösen, stöld osv så att ni vet vad som verkligen gäller.

  Summering

  Så även om det för stunden kan verka väldigt billigt att köpa eller privatimportera en båt kan det i slutändan bli en väldigt dyr historia. Vi känner tyvärr till många som kontaktat oss som råkat ut för stora problem med detta. Dessa båtar har också ett långt mycket lägre andrahandsvärde om de ens går, eller att man får, sälja den vidare.

  Vi uppmanar ingen att inte importera sin båt om man vill, men vi får dagligen frågor om CE-märkning och import av begagnad båt. Därför skriver vi att vi rekommenderar er att själva ta reda på fakta. Alla fakta vi förmedlat går att kontrollera genom bifogade länkar och hos berörda parter eller genom enkel Googling.

  Vi på Mojoboats har konstant brist på begagnade båtar i lager och om det skulle vara lagligt att importera begagnade båtar från USA, så skulle vi givetvis göra det. Vi skulle ha de bästa tänkbara förutsättningar att göra detta med medarbetare som bor i USA. Men eftersom det är olagligt att importera icke CE-märkta båtar i kommersiellt syfte gör vi givetvis inte det.

  Slutligen är det upp till var och en som vill köpa båt att själva ta ställning till hur och var ni vill köpa båt. Vi har byggt upp vår verksamhet på att försöka ge bästa möjliga service till våra kunder. Både före, under och efter köpet. Vi har fullt utrustad auktoriserad verkstad med all tänkbar utrustning, butik, webshop, anställd personal för att hjälpa till med service och garantier. Vi tar motorer och tillbehör från Sverige istället för att importera. Detta trots att det skulle bli billigare att importera, men vi gör det för att våra kunder ska få bästa möjliga garantier och service efter köpet. Självklart skulle man kunna sälja båtar mycket billigare helt utan denna service och utan tanke på eftermarknad, garantier eller att följa lagar och regler.